اسفنـــدگی

اسفندگی آموز اگر طالب عشقی...

اسفنـــدگی

اسفندگی آموز اگر طالب عشقی...

اسفنـــدگی

ابری که باشد،
گویی که نه یخ ها خیال آب شدن دارند،
نه هوا خیال گرم شدن،
انگار نه انگار
که آفتابی هم هست.

شب که برسد،
بی آفتابی می زند پس کله آدم،
تاریکی، ندیدن و اشباح غوغا می کنند،

تازه می‌دانی هوای ابری صد شرف دارد به شب،
و تازه می‌فهمی که هوای ابری هم آفتاب دارد.

سپیده که بزند.
نه یخ می ماند،
نه شب،
و نه اشباح.
انگار نه انگار...
که همین دیروز
آفتاب در پشت ابر بوده

نویسندگان

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

آفتاب می تابد...

حتی اگر زمین هر روز روگرداند...

نه او احمق است...

نه این بی وفا...

این دو مطابق طبیعتشان رفتار می کنند...

دل آفتاب قرص است...

چون می بیند که زمین بی اختیار به دورش می گردد...

با همه رو گردانی هایش...

کسوف موقتی است...

تا زمین آفتاب را احساس کند.

ولی،

وای بروزی که آفتاب...

مثل همه ستاره های دیگر... به سرش بزند و...

بر حسب طبیعتش...

افول کند؛

آنگاه،

زمین می ماند و یک قرص سرد و خاموش.

و تلنباری از دوستت دارم های دریغ شده...

۰ نظر ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۰۳
محمد رنجبر دیلمقانی

عمار کوچولو آمد. :) خرکیف شدیم!

اینم عکس پاهاشه :) باباش فرستاده گفته فعلا با اینا مشغول باشم

عمار

۱ نظر ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۲۳
محمد رنجبر دیلمقانی