اسفنـــدگی

اسفندگی آموز اگر طالب عشقی...

اسفنـــدگی

اسفندگی آموز اگر طالب عشقی...

اسفنـــدگی

ابری که باشد،
گویی که نه یخ ها خیال آب شدن دارند،
نه هوا خیال گرم شدن،
انگار نه انگار
که آفتابی هم هست.

شب که برسد،
بی آفتابی می زند پس کله آدم،
تاریکی، ندیدن و اشباح غوغا می کنند،

تازه می‌دانی هوای ابری صد شرف دارد به شب،
و تازه می‌فهمی که هوای ابری هم آفتاب دارد.

سپیده که بزند.
نه یخ می ماند،
نه شب،
و نه اشباح.
انگار نه انگار...
که همین دیروز
آفتاب در پشت ابر بوده

نویسندگان

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

حالت که خوب باشد، یوزر پسورد بلاگ را که زدی سر راست میروی سراغ ارسال مطلب جدید و مینویسی... اما حال بد اینجوری نیست. حال بد ایجاب می کند روزی ده بار لاگین شوی و بروی سراغ کامنت ها...

انتظار سخت است... اما انتظار چیزی را کشیدن که وجود خارجی ندارد بد است! هم سخت است و هم بد! آدم را پیر میکند.

۳ نظر ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۵۲
محمد رنجبر دیلمقانی